Skončila celonárodní sbírka #denzvirat

8.10.2019

Skončila celonárodní sbírka na opuštěná a týraná zvířata DEN zvířat. Vybralo se úžasných 427.661 Kč, které budou rovným dílem rozděleny mezi 60 zapojených organizací. Devět životů je mezi nimi a tak bychom chtěli touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli. Velký dík patří organizátorům za realizaci. Děkujeme.
http://denzvirat.cz/