I o víkendu 28-29.července jsme pokračovali ve stavbě karantény. Alena s Michalem v sobotu naplnili kontejner sutí a v neděli už ve Zvoleněvsi čekal další – tentokrát i na Mirka a Zuzanu, kteří dorazili na pomoc. Behěm neděle se tedy plnil kontejner, strhl další kus zdi, vykopala zbývající podlaha a připravily základy pro zbývající zdi.