#denzvirat

7.9.2019

Od 1. září do 4. října 2019 se koná celorepubliková sbírka na pomoc opuštěným zvířatům. Zapojil se do ní i náš útulek Devět životů, zapojte se také.
Pošlete 50 Kč na transparentní účet sbírky (2901198295/2010 VS 50) a pomozte tím nejen nám, ale i dalším organizacím, starajícím se o kočky, psy, koně a další hospodářská zvířata. Výtěžek sbírky bude rovným dílem rozdělen mezi všech 60 zapojených neziskových organizací.

www.denzvirat.cz