Pátý rok existence Devíti životů se nese v duchu dvou velkých novinek. Z důvodu legislativních změn jsme se museli rozhodnout, zda uděláme krok dále a staneme se obecně prospěšnou společností, nebo zda přejdeme na statut zapsaného spolku. Jelikož chceme naši činnost dále rozvíjet a zlepšovat kvalitu naší práce, rozhodli jsme se pro první možnost. Tento krok byl náročný a pro nás bude znamenat mnoho další práce, například přechod na podvojné účetnictví, ale myslíme, že má opravdu smysl. Mimo jiné díky němu bude naše činnost ještě transparentnější a lépe kontrolovatelná.
Změna právní formy s sebou nese i změnu organizační struktury – oproti občanskému sdružení má obecně prospěšná společnost navíc správní a dozorčí radu. Do správní rady zasedla Jana Jandová – naše zooterapeutka. Jana jezdí se svým kocourem Caccaem a psem Bingem každý týden na terapie do domova pro seniory, depozituje a pracuje jako asistentka na veterině ve Veltrusech. Další novou členkou správní rady se stala Ing. Věra Pavlíková, provozovatelka Hotelu pro kočky Trubská, která pro nás také depozituje a je součástí týmu Kočičího přání. V dozorčí radě na nás bude dohlížet naše kmenová veterinářka MVDr. Lenka Zajíčková. Ta se stará o dodržování kvality péče o kočky a je vždy k dispozici s odbornou radou. Všechny tři nové členky s námi spolupracují již od vzniku O. S. Devět životů.

Druhou novinkou je změna adresy našeho sídla. Naše hlavní depozitum ve Zvoleněvsi se v první polovině tohoto roku bude stěhovat do nových prostor. Hlavním důvodem stěhování jsou problematické sousedské vztahy. Bohužel jsme narazili na odpor při plánovaném zasíťování terasy, na které jsme již částečně měli vybrané peníze od dárců. Jelikož nebyla prognóza, že by se situace měla do budoucna lepšit, rozhodli jsme se pro stěhování. V tuto chvíli probíhá přestavba a rekonstrukce nové nemovitosti. Bude zde více místa pro kočky, zvýšení kapacity depozita však zatím neplánujeme. Veškeré vybavení současné karantény a voliéry, na které přispěli dárci, je koncipováno tak, aby se dalo přestěhovat. Ubikace jsou rozmontovatelné, karanténní klece mají kovové kostry, do kterých se boxy snadno zasunou. Tím pádem stěhováním o nic nepřijdeme. Samotná budova karantény byla stavěna ze soukromých zdrojů. U voliéry jsme se nachystali na případné změny ještě lépe – kromě zadní zdi je kontrukce rozmontovatelná a přesunutelná i se střechou.
Výhodou nového domu je možnost od začátku vše přizpůsobit kočkám. Ty se pak budou stěhovat do hotového, bude to operace “kulový blesk” s minimálním stresem. Přesné datum stěhování v tuto chvíli nevíme, vše záleží na rychlosti rekonstrukce. Nové depozitum se bude nacházet v obci Hospozín, tedy ve stejném regionu jako Zvoleněves. Naše cíle se nemění – chceme nacházet krásné nové domovy co nejvíce kočkám, pokračovat v kastračním programu, osvětě, felinoterapii a prostřednictvím akce Kočičí přání pomáhat i dalším organizacím.

Orgány Devět životů, o.p.s.
Ředitelka
Alena Nováková

Správní rada
Ivana Židoňová (předsedkyně)
Jana Jandová
Věra Pavlíková

Dozorčí rada
Zuzana Harcubová (předsedkyně)
Františka Kernová
MVDr. Lenka Zajíčková

Napsala: Františka