Během května a prvního červnového víkendu proběhly ve Zvoleněvsi přípravné práce pro stavbu karantény. Několik členů Devítky a 3 dobrovolníci vyklidili prostor po staré voliéře a strhli část starých sklepů, aby vytvořili místo pro novou stavbu. Nyní je stavba ve fázi odstraňování suti, které ještě trochu potrvá, protože je potřeba vybourat poměrně velký objem zdiva. Poté budou vytvořeny betonové základy obvodových zdí a postaveny samotné zdi. Karanténa bude postavena pod zahradou, v místě současných starých nepoužívaných sklepů. Pokud půjde vše podle plánu, měla by být do zimy v provozu.