Ekoden na Černém mostě byla akce svým konceptem podobná Ekodnům na školách. Zásadní rozdíl byl však v tom, že tady děti nebyly pod dohledem učitelů a povinně, nýbrž z vlastní vůle a často samy bez rodičů. Šly sem tedy jen motivovány odměnou za absolvování programu na všech stanovištích, případně protože prostě chtěly, nebo neměly nic lepšího na práci. Všimly jsme si, že dost dětí je vděčných za jakoukoli aktivitu, kdy se jim někdo věnuje a mohou něco vyrábět nebo vymýšlet. Děti byly nejen účastníky, pomáhaly i na jednotlivých stanovištích, dá se říci, že povědomí o útulcích a zvířatech nebylo úplně špatné (až na názor, že když si kočku z útulku nikdo nevezme, tak ji tam zabijí, z úst asi šestileté holčičky). Úplné prcky jsme nechávaly kreslit nebo skládat puzzle, s většími jsme rozebíraly, co s nalezenou kočkou, na co je sklopec (ten se hodně líbil), proč se zvíře dostane do útulku, co kočkám chutná, co potřebují. Tento typ akce nám přijde jako správná cesta, proto se těšíme na říjnové opakování, které bude zaměřené na zvířata a na které jsme také pozváni.